Barnedåb:

Ved ønske om barnedåb skal henvendelse ske til valgmenighedspræsten (Line Louise Peters) i god tid før dåben. Ved samtalen medbringes navne på midst to vidner og en fødselsoplysningsattest fra det stedlige sognekontor samt egne dåbsattester.

   

Konfirmation: 

Tilmelding til konfirmation sker til valgmenighedspræst Line Louise Peters.

   

Vielse:

Ved ønske om vielse skal man henvende sig til valgmenighedspræsten i god tid. Inden vielsessamtalen skal man rekvirere en prøvelsesattest fra kommunen, som skal afleveres til præsten. På forhånd udfyldes en ægteskabserklæring, som afleveres til kommunen for at få prøvelsesattesten. Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder.

   

Begravelse eller bisættelse:

Henvendelse sker til valgmenighedspræst Line Louise Peters