Ved en Valgmenighed forstås, en gruppe medlemmer af folkekirken, der har dannet en særlig menighed. Valgmenighederne hører under folkekirken og skal godkendes af kirkeministeren.

Menigheden afholder selv alle udgifter, men medlemmerne betaler til gengæld ikke kirkeskat.
Skanderup Valgmenighed er hjemmehørende i Haderslev Stift og Kolding Provsti.

Kirken på Kastanie Alle

Skanderup Valgmenighed er en grundtvigsk menighed
Vi lægger vægt på et frit fællesskab med dåb og nadver som det bærende i kirkelivet.
Grundtvigs udsagn: "Menneske først og kristen så", er ord, vi vedkender os. Enhver kan uafhængigt af sognegrænser tilslutte sig som medlem.
Det er vigtigt at understrege at man som medlem ikke er udmeldt af folkekirken, men blot har valgt hvilken kirkelig retning  og menighed, man ønsker at tilhøre.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer efter generalforsamlingen 2016:
Formand:  Jens Simonsen      
Næstformand: Peter Møller                  
Kasserer: Johan Helms                      
Sekretær: Helle Mogensen                                          
Asger Eskesen                                        
Svend Damgaard                                    
Elsebet Warthoe                                    
Jørgen Palle Michaelsen                        
Karen Margrethe Christensen                
Ditte Melsen                                          
Birgit Nørgaard Højer                            
Lis Heilskov Sørensen                            
Bodil Kolsø                                      
Jesper Thorøe
Kathrine Nørgaard Højer 

Alle kirkelige handlinger (dåb, konfirmation, vielse, begravelse) har helt samme gyldighed som i folkekirken.
Det praktiske arbejde omkring kirke og menighed ledes af en bestyrelse på 14 medlemmer, der vælges ved den årlige generalforsamling.

Alle gudstjenester, møder og arrangementer er åbne for enhver, som ønsker at deltage.

Senest opdateret (Mandag, 26. december 2016 10:38)