Kirkelige handlinger
For såvel dåb, konfirmation, vielse samt begravelse gælder, at der må påregnes egenbetaling, såfremt man ønsker en af disse kirkelige handlinger i valgmenigheden uden at man er medlem. Der kan træffes nærmere aftale herom ved henvendelse til præsten.

Dåb
Ønsker I jeres barn døbt i valgmenigheden, skal I rette henvendelse til valgmenighedspræsten i god tid inden dåben. Der aftales et tidspunkt for samtale med præsten, hvor I bedes medbringe barnets fødselsoplysninger samt navne og adresser på dem, I ønsker som faddere til jeres barn. I skal vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt og over konfirmationsalderen.
Konfirmation

Ønsker I jeres barn konfirmeret i valgmenigheden, skal I rette henvendelse til valgmenighedspræsten. For at blive konfirmeret skal man være døbt. Er man ikke døbt, kan man blive det inden konfirmationen.
Konfirmandforberedelsen foregår udenfor skoletid, dels i valgmenighedskirken, dels i præstegården på Kastanie Alle 47, Skanderup. 

Vielse

Ønsker I at blive viet eller kirkeligt velsignet i valgmenigheden, skal I rette henvendelse til valgmenighedspræsten i god tid inden. Der aftales tidspunkt for samtale med præsten. Inden samtalen skal man rekvirere en “prøvelsesattest” på Borger.dk i sin bopælskommune.
Prøvelsesattesten må kun være 3-4 mdr gammel ved indgåelse af ægteskab.
Ønsker man navneændring i forbindelse med brylluppet, er det også via linket til Borger.dk, man ansøger om dette. Navneændringen skal som udgangspunkt være godkendt inden vielsen. 

 

Begravelse og bisættelse

Begravelse og bisættelse er gratis, når afdøde var medlem af valgmenigheden. Begravelseshandling og tidspunkt aftales med valgmenighedspræsten.

Det er kirkekontoret i det sogn, afdøde var bosiddende, der ordner det formelle papirarbejde i forbindelse med dødsfaldet. Kontakten hertil kan evt. gå via bedemanden.

Valgmenighedskirken er altid pyntet med friske blomster og lys på alteret. Der er også mulighed for at få lys i bænkerækkerne.
Ønsker man yderligere pynt ved begravelsen/bisættelsen i kirken, skal man selv sørge for det. 
Det praktiske omkring pyntning af kirken kan aftales med valgmenighedspræsten. 

Ønsker man som pårørende til et medlem af Skanderup grundtvigske Valgmenighed begravelse/bisættelse fra en anden kirke end valgmenighedskirken følger valgmenighedspræsten gerne med og står for begravelseshandlingen i den kirke, I måtte ønske. Det samme gælder, hvis blot man ønsker at jordefæstelsen skal foregå på en anden kirkegård end valgmenigheden egen. 
Aftaler vedr. gravsted på valgmenighedens kirkegård træffes med graver Ole Merrild tlf. 22 40 67 72 og tidl. formand for valgmenigheden Jens Simonsen tlf. 20 94 06 95.

Ønsker du yderligere information, kontakt:
Skanderup grundtvigske Valgmenighed
Kastanie Alle 47
6640 Lunderskov

+45 28 45 35 04
skanderupvalgmenighed@gmail.com


Vi bruger Cookies

Dette website anvender cookies. Vi bruger egne og udelukkende nødvendige cookies til optimering af brugervenlighed, sikkerhed og adgang til visse funktioner på sociale medier.