Sådan bliver du medlem

Ønsker du at blive medlem af Skanderup grundtvigske Valgmenighed kan du kontakte valgmenighedspræst Line Louise Peters via mail eller tlf. (se nærmere under menuen “kontakt”). Line sender dig herefter en indmeldelsesblanket samt forpligtelseserklæring. Når disse er udfyldt, skal de afleveres til Line i præstegården på Kastanie Allé 47 i Skanderup, som herefter vil sørge for at give din bopælskommune besked om at du fra indmeldelsesdatoen skal fritages for at betale kirkeskat.
Unge der er i gang med en SU-berettiget videregående uddannelse har mulighed for nedsat bidrag. Ønskes det bedes man kontakte formand Ditte Melsen for nærmere information (se under menuen “Kontakt”).

Fællesskab, ligeværd og tillid

af Line Louise Peters 

Skanderup valgmenighed er en grundtvigsk valgmenighed. Det grundtvigske kender vi i Danmark også fra efterskoler, friskoler og højskoler. Institutioner, hvor fællesskab, ligeværd, og tillid ofte spiller en central rolle. Det samme gælder for valgmenigheden i Skanderup. 

Vi bestræber os på, at valgmenigheden, hvad enten man kommer til gudstjeneste eller til et af vores arrangementer, er et sted, hvor man føler sig velkommen og taget godt imod - og det både hvis man er medlem og hvis man ikke er medlem af valgmenigheden. Det er afgørende for os i vores valgmenighed, at man føler sig set og værdsat som menneske, og derfor lægger vi vægt på at se hinanden i øjnene og hilse på hinanden, når vi mødes. Mange af menighedens medlemmer kender hinanden gennem mange år, og fællesskabet og samværet i menigheden er derfor også af stor betydning. Helt konkret viser dette sig bl.a ved, at der er fast tradition for kirkekaffe efter hver gudstjeneste. Kirkekaffen foregår i kirken, hvor vi har mulighed for at samles ved nogle borde bagerst i kirken. Det gør, at folk ofte bliver siddende lidt længere tid end man typisk gør, hvis kirkekaffen drikkes stående i våbenhuset, og netop fordi mange kender hinanden måske endda gennem mange år, går snakken ofte ivrigt og længe. I vores valgmenighed er vi gode til at tage et fælles ansvar for at også nytilkomne føler sig velkomne. Samtidig er vi som valgmenighed også ganske afhængige af, at vi samarbejder og løfter i flok omkring de aktiviteter, der foregår i og omkring kirken. Fx. skiftes bestyrelsens medlemmer til at medbringe kaffe til kirkekaffen efter gudstjenesten, og flere af bestyrelsens medlemmer samarbejder om at sørge for at kirken er pyntet med friske blomster til gudstjenester og kirkelige handlinger. Derudover får vi også jævnligt hjælp af folk uden for bestyrelsen, fx til vedligeholdelse af vores kirke. Når man melder sig ind i Skanderup grundtvigske Valg menighed forpligter man sig dog ikke til at bidrage til at deltage i disse aktiviteter, men hver især hjælper vi det, vi kan og har tid og mulighed for. 

Medlemmerne i Skanderup grundtvigske Valgmenighed betaler et medlemsbidrag, som udgør 1,7% af den skattepligtige indkomst. Det kan umiddelbart synes højt set i forhold til kirkeskatten, men eftersom medlemsbidraget er fradragsberettiget, betyder det, at man som medlem af valgmenigheden i praksis betaler det samme, som hvis man betalte kirkeskat. Som medlem af Skanderup grundtvigske Valgmenighed er du stadig medlem af Folkekirken. 

Valgmenighederne i Danmark er en del af den danske folkekirke, og som præst er jeg derfor også underlagt provstens og biskoppens tilsyn.

Ligeledes er jeg, som enhver sognepræst, forpligtet på de folkekirkelige bekendelsesskrifter, hvis historie går tilbage til oldkirken via reformationen. Højmessen, som jeg er ansvarlig for, er altså evangelisk-luthersk. Ligesom sognepræsten bærer jeg præstekjole, er ordineret af biskoppen og indsat i embedet af provsten, forvalter sakramenterne, underviser konfirmander, holder foredrag og foretager mig meget andet sædvanligt præstearbejde. 

Ønsker du yderligere information, kontakt:
Skanderup grundtvigske Valgmenighed
Kastanie Alle 47
6640 Lunderskov

+45 28 45 35 04
skanderupvalgmenighed@gmail.com


Vi bruger Cookies

Dette website anvender cookies. Vi bruger egne og udelukkende nødvendige cookies til optimering af brugervenlighed, sikkerhed og adgang til visse funktioner på sociale medier.